تاییدیه ها

تایدییه ها و مجوزها

تاییدیه ها و مجوز ها : 

  • استاندارد ملی ایران
  • آب و خاک، جهاد کشاورزی
  • ایزو

استاندارد

پروانه استاندارد

پروانه استاندارد اتصالات آب

پروانه استاندارد لوله تک لایه

پروانه استاندارد تجهیزات آبیاری و قطره ای

پروانه استاندارد اتصالات پلی اتیلن

پروانه استاندارد کمربند پلی اتیلن

آب و خاک، جهاد کشاورزی

مجوز آب و خاک تجهیزات آبیاری

مجوز و تاییدیه آب و خاک دریپر 4 لیتر

مجوز و تاییدیه قطره چکان 8 لیتر آب و خاک

ایزو

ایزو 9001-2015

ایزو 10004-2018

ایزو لوله و اتصالات پلی اتیلن

افزونه "فرم تماس 7" نصب یا فعال نشده است
به کمک نیاز دارید؟